top of page
123-h-mentalekracht-covid-10-20.jpeg
Home

Samen de veerkracht van je mentale welzijn vergroten.

voorpagina

Statera staat voor...


Statera Raad & Daad kan mensen ondersteunen om hun mogelijkheden in kaart te brengen en de eigen krachten te versterken.

We doen dat met onze kennis en kwaliteiten, communicatie met humor en betrokken te zijn en samen te werken, ook met externe partijen.   

Dit betekent dat er op alle levensgebieden verbindingen gelegd worden die eigen kracht kunnen versterken. Niet alleen van de persoon zelf maar ook binnen diens netwerk.
Door de individueel gerichte benadering op psychiatrisch en psychosociaal gebied wordt er passende ondersteuning geboden zodat de mentale veerkracht vergroot wordt. 

De kracht van Statera Raad & Daad is dat er een vast aanspreekpunt is die betrokken en flexibel is en die met je de uitdaging aangaat om de balans terug te vinden. Zonder bureaucratie en met korte lijnen verbindingen leggen. Herstel gericht werken aan de mentale veerkracht. Dit kan geheel uitvallen voorkomen en/of de duur van uitval van het werk verkorten en drukt bovendien de kosten voor de gezondheidszorg door de efficiënte en doeltreffende aanpak.

Deze werkwijze past ook uitstekend in het overheidsbeleid. In plaats van richten op ziekte , richt Statera zich op het vergroten van gezondheid  en gedrag. 

Voor gemeenten is Statera Raad & Daad een deskundig en betrouwbare regiepartner gebleken die betrokken is, makkelijk benaderbaar met een vaste aanspreekpersoon.

 

Statera heeft als uitgangspunt dat alle betrokken partijen een opdrachtgever zijn en dus een taak/functie en verantwoordelijkheid hebben bij het herstel. 

Statera staat voor...

Statera voor de cliënt

U bent op zoek naar een betrokken en deskundige en bereikbare hulpverlener.

Statera Raad & Daad is operationeel actief voor cliënten met een specifieke (psychisch gerelateerde) zorgvraag en is er voor de cliënt en betrokken partner(s) en familie.

U krijgt altijd persoonlijke aandacht en coaching.

Wat u van deze persoonlijke coaching kunt verwachten leest u in het overzicht.

Statera voor de cliënt
Statera voor gemeenten en werkgevers

Statera voor gemeenten en werkgevers.

Statera Raad & Daad is een deskundig en betrouwbare BIG geregistreerde zorgverlener die betrokken is, makkelijk benaderbaar met een vast aanspreekpersoon.  

Er wordt ondersteuning geboden met als belangrijkste doel aansluiten bij de behoefte en vanuit positieve gezondheid. Het vergroten van eigen mentale veerkracht om zo met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te kunnen gaan.

Voor werkgevers kan Statera een rol spelen bij het voorkomen en/of beperken van uitval een werknemer.


In het kader van de WMO kan Statera ook een rol spelen in het tijdelijk overnemen van regie binnen een casuïstiek.
 

Het kennismakingsgesprek zal binnen twee weken na aanmelding plaats vinden en met de cliënt wordt binnen drie weken een ondersteuningsplan opgesteld.

De doelen in het plan zijn gerelateerd aan de behoeftes van de cliënt.

Dit betekent dat er op alle levensgebieden verbindingen gelegd worden die de krachten kunnen versterken.

Niet alleen van de cliënt zelf maar ook binnen het netwerk van de cliënt  

 

Operationeel neemt Statera het initiatief om contacten te leggen met belangrijke betrokkenen zoals; netwerk/(zorg) professionals (verwijzers, huisarts, bewindvoering, hulpverlenende instanties) en eventueel werkgevers / Arboarts : Raad & Daad!

Dit altijd met toestemming en in alle transparantie. Hetzelfde geld voor tijdelijke regie voering.

 

De ruimte creëren om van zijn kwetsbaarheden en uitdagingen naar het vergroten en verbeteren van mogelijkheden te gaan. Empowerment, uitgaan van eigen kracht, wat uiteindelijk moet resulteren in het vergroten van mentale veerkracht.

Statera voor collega's

Mijn naam is Conny Pleiter-Scholten.

 

Mede door de ervaringen die ik heb opgedaan en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is mij opgevallen dat er behoefte is aan psychiatrische kennis in de eerste lijn zorg en betrokken contacten zonder bureaucratie.
Naast specifieke kennis is er een gemis aan een vast aanspreekpunt en het leveren van flexibele en betrokken zorg. Dit was de reden dat ik in 2012 met Statera Raad & Daad ben gestart als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP).

Met mijn expertise bied ik gepaste zorg voor de volwassenen met psychische of psychiatrische klachten. Ik maak hierbij gebruik van een gedegen opleiding, een variatie van ervaringen vanuit de GGZ en TBS. Ik blijf me ontwikkelen en ben op de hoogte van vernieuwingen binnen de zorg en huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Empowerment van de cliënt is het uitgangspunt en mijn rol kan variëren van zorgverlener en coach tot regisseur.

De kracht van Statera is dat er een vast aanspreekpunt is die betrokken en flexibel is en die met de klant de uitdaging aangaat om de balans terug te vinden. Zonder bureaucratie en met korte lijnen verbindingen leggen. 

Spreekt Statera je aan?

Zorg kan anders, zorg moet anders: door anders te denken en te doen! Statera Raad en Daad zorgt voor een persoonsgerichte en efficiënte manier van werken. 
Door te motiveren en betrekken (mede verantwoordelijk maken) werken we samen aan het welbevinden en de mentale veerkracht.

Dankzij tevreden de mensen die weer in hun kracht zijn gekomen en klanten (gemeenten die de regietaken uitbesteden) groeit Statera Raad & Daad.
Daarmee bestaat de kans dat Statera te groot en onpersoonlijk wordt. Om dat te voorkomen zou ik wel meer versies van mezelf willen hebben. Of... zorgverleners met eenzelfde visie op de zaken. Zelfstandigen zoals ik die de stap die ik in 2012 maakte nog niet hebben gemaakt of aandurven.
Samen krachten bundelen om een casus te dragen, reflecteren van eigen inzichten, spiegelen van elkaars houding en kunde ter verbetering van jezelf en in het belang van de cliënt. Praktisch betekent het ook elkaar kunnen vervangen tijdens afwezigheid en vakanties.  

Ben je geraakt? Neem gerust eens vrijblijvend contact met me op.

2F200052-19D1-4326-A62D-E81070FBC2B5_1_105_c.jpeg

Dankjewel voor je hulp Conny, ik ben er heel blij mee.

Wat je nu doet, heel concreet samen met mij kijken wat nodig is, is precies waar ik behoefte aan heb.

Cliënt

Wat samen- en netwerken

al niet kan opleveren.

Nu hopen dat het gaat

lukken, misschien scheelt

het ze ook nog in de woonlasten.

Gemeente WMO medewerker

Mijn moeder heeft ADD en ze heeft moeite met plannen en overzicht houden. Statera helpt mijn ouders zaken te regelen en overzicht te houden, ook op financieel gebied.

Dochter van cliënt

Statera voor collega's

Contact

Statera Raad en Daad

Contactpersoon: Conny Pleiter-Scholten

H.W.Iordensweg 51 7391KD Twello

Telefoonnummer: 0652447014

welkom@stateraraadendaad.nl

Lid Beroepsvereniging van zorgprofessionals

BIG Registratie nummer: 19048252130

bottom of page